کلیات
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 53

ماده ۱- در این آئین نامه ، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود :

الف – قانون : قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ب – کانون : کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ج – شورای عالی شورای عالی کارشناسان رسمی

ماده ۲- ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان ، محل اقامتی می باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است .

ماده ۳- معیار تشخیص نزدیکترین کانون ، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با استان دیگر ، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می شود بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون . نظر شورای عالی ملاک عمل می باشد .

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید