گروه ۳ امور پزشکی و غذائی
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 205

الف- رشته پزشکی
ب- رشته داروسازی و سم شناسی
پ- رشته مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن