اعضای هیئت مدیره،بازرسان،دادستان وانتظامی
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 185

‌‌‌  اسامی اعضاء هیئت مدیره،‌ بازرسان ، دادستان انتظامی

«‌‌‌  هیئت مدیره »

مهندس محمدزنگی آبادی

( رئیس هیئت مدیره )

مهندس محمدعباسپور

( نایب رئیس هیئت مدیره )

مهندس مشتاقعلی میرحسینی

( منشی )

خانم شیرین متقی

( خزانه دار )

مهندس غلامعباس پورسیدی

(عضو هیئت مدیره )

«‌‌‌  اعضاء علی البدل »

مهندس احمدناصری

دکترمحمدرضاایزدپناه

«‌‌‌  بازرسان  »

سرهنگ محمدرضا فروزان

یحیی هنرمند

«‌‌‌  دادستان انتظامی »

مهندس شاپورشریفی