نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان رسمی دادگستری
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 179

نظر به تجویز بندهای ( الف ) و ( ز ) ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و بمنظور بهره وری هر چه بیشتر از خدمات کارشناسان در تخصص ها ی ذیربط نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان بشرح ذیل تدوین میگردد :
ماده ۱- کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروانه معتبرند و موفق به اخذ مدرک علمی جدید شوند و یا دارای تخصص های متفاوت در رشته های مختلف باشند میتوانند برابر مفاد این نظامنامه و با موافقت شورای عالی کارشناسان در صورت داشتن شرایط لازم برای ا دامه کار در رشته جدید تغییر رشته دهند .
ماده ۲- کارشناسانی میتوانند تغییر رشته دهند که :
حداقل سه سال سابقه کارشناسی در رشته قبلی داشته باشند .
دانشنامه کارشناسی و یا با لاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل ۲ سال سابقه تجربی در رشته جدید بعد ازاخذ مدرک تحصیلی داشته باشند.در آزمون کتبی و مصاحبه پذیرش کارشناس در مهلت مقرر و اعلام شده شرکت و پذیرفته شده باشند.
* تبصره ۱- در رشته ها یی که دوره تحصیلی مرتبط دانشگاهی ندارند ارائه گواهی ا ز مراجع معتبر و مورد قبول شورای عالی کارشناسان مبنی بر داشتن ۱۵ سال سابقه کار تجربی و عملی در رشته مورد تقاضا الزامی است .
*تبصره ۲- دانشنامه های اخذ شده از دانشگاههای خارجی باید به تأیید مراجع ذیربط رسیده و سپس برای شر کت در آزمون ارائه شود.ماده ۳- متقاضیان تغییر رشته خارج از ظرفیت مصوب برای شهرستان ذیربط بوده و در آمار آزمون سال مربوطه منظور نخواهد شد.

ماده ۴- کارشناسانی که تغییر رشته می دهند معاف از طی مراحل مربوط به مواد ۱۳ ( صلاحیت های اخلاقی ) و ۱۷ ( اتیان سوگند ) هستند لکن موظف به گذراندن حداقل ۳ ماه دوره کارآموزی در رشته مورد تقاضا زیر نظر کارشناس راهنمای ذیصلاح می باشند.

ماده ۵- کارشناسانی که بدین ترتیب تغییر رشته می دهند تا ۱۰ سال از زمان دریافت پروانه جدید مجاز به تغییر رشته مجدد نیستند.

ماده ۶- کارشناسان متقاضی تغییر رشته همزمان می توانند درخواست تغییر حوزه جغرافیایی خود را نیز داشته باشند و اعلام آن به شورای عالی قبل از ثبت نام از طریق کانون مربوطه الزامی است.

ماده ۷- کارشناسان مشمول این نظامنامه پس از پذیرفته شدن در آزمون و پایان کارآموزی و شروع کارشناسی در رشته جدید مجاز به انجام کارشناسی در رشته قبلی نبوده و صلاحیت ها و پروانه کارشناسی آنها در رشته قبلی ابطال و در رشته جدید توسط مراجع ذیربط نسبت به اعطا صلاحیت و صدور پروانه جدید بطور همزمان اقدام خواهد شد.

ماده ۸- سوابق کارشناسی در رشته جدید از زمان اعطا صلاحیت و صدور پروانه و شروع بکار محاسبه خواهد شد.سوابق خدمت کارشناس در رشته قبلی نیز در پروانه کارشناسی جدید با ذکر مدت و رشته درج خواهد شد.
ماده ۹- این نظامنامه در ۸ ماده و ۲ تبصره و ۳ بند در اجلاس ۲۶/۷/۱۳۸۶ شورای عالی کارشناسان به تصویب رسید.

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید