نظام‌نامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 151

نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی
در اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ( ۷ ) قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی بمنظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح زیر تدوین می شود :
– حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی به منطقه ای اطلاق می شود که کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن منطقه می باشد .
– مبنای تعیین حوزه جغرافیائی اولیه شرکت در آزمون پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است .
– حوزه جغرافیائی اولیه که به ترتیب مقرر در ماده ۲ تعیین می شود غیر قابل تغییر می باشد مگر در چهارچوب نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری ( مصوب جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۲ شورایعالی )
– کارشناسان رسمی دادگستری پس از ۳ سال سابقه خدمت، با اولویت انجام امور کارشناسی در شهرستان مورد پذیرش، می توانند در سایر شهرستانهای استان مربوطه به غیر از مرکز استان، خدمات کارشناسی ارائه نمایند .
– کارشناسان رسمی دادگستری با ۶ سال سابقه خدمت می توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستانهای استان در مرکز استان ذیربط به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نمایند .
– کارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۱ سال سابقه خدمت می توانند با رعایت اولویت های مقرر در ماده ۵ این نظام نامه در سایر استانهای کشور اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند .
– کارشناسان مناطق استان تهران پس از ۳ سال سابقه خدمت می توانند در کلیه مناطق به استثنای منطقه یک تهران اقدام به ارائه کارشناس نمایند و پس از ۶ سال سابقه خدمت می توانند در سراسر استان (کلیه مناطق) اقدام به کارشناسی نمایند و پس از ۱۱ سال سابقه در کل کشور مجاز به انجام فعالیت کارشناسی می باشند .
دو برابر مدت محرومیت و یک برابر مرخصی از خدمات کارشناسی کارشناسانی که محکومیت دارند برای توسعه حوزه فعالیت جغرافیایی به زمانهای تعیین شده در مواد فوق اضافه می شود و به هر جهت در زمان محرومیت، حوزه فعالیت جغرافیایی غیر قابل تغییر است .
– مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، کانون محل عضویت می باشد .
– در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظام نامه توسط محاکم و مراجع قضائی کارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذکور هستند و در صورت تأکید بر اجرای قرار کارشناسی ، چناچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی می نماید .
– هیچ یک از کارشناسان خارج از حوزه جغرافیائی خود در استان مربوطه مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمی باشند .
این نظام نامه در ۱۱ ماده در جلسه مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۰ کمیسیون تدوین نظامنامه ها و ضوابط مربوط به رشته و روشهای کارشناسی تایید و در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۱ شورایعالی مورد تصویب قرار گرفت .

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید