کنفرانس تاب آوری شریان های حیاتی و زیر ساخت های عمرانی
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 999

برگزاری اولین کنفرانس با عنوان “تاب آوری شریان های حیاتی و زیر ساخت های عمرانی” با حمایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در ۵ دی ماه ۱۳۹۶ (سالگرد زلزله بم) در محل دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوریهای پیشرفته کرمان توسط دفتر منطقه ای جنوب شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی.


مطالب مرتبط