راهنمای شرکت در انتخابات و رأی گیری هیئت مدیرۀ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 4236

همکاران محترم کارشناس، جهت شرکت در انتخابات ارکان کانون لطفا راهنمای شرکت در انتخابات مجازی را مطالعه فرمایید .هیئت اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان

راهنمای شرکت در انتخابات مجازی کرمان