مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم کانون کارشناسان
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 4045

همکار محترم باستحضار میرسد مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم کانون کارشناسان بصورت فوق العاده از ساعت ۹ صبح پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ بصورت مجازی آنلاین) برگزار می گردد اطلاعات ورود متعاقباً اعلام می شود.  بدیهی است شرکت در جلسه بیانگر احساس مسئولیت جمعی در ارتقاء کیفیت امور کانون می باشد هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان