نامه معاونت محترم قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان در خصوص اطاله دادرسی
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 3776

نامه معاونت محترم قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان

نامه جناب آقای ابراهیمی رئیس کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی کرمان