فرمهای مربوط به متقاضیان کارشناسی سال ۹۸
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 3739

قابل توجه متقاضیان کارشناسی سال ۹۸

خواهشمند است نسبت به تکمیل فرمها و پرداخت وجه مربوطه و تعهد محضری اقدام و حداکثر تا تاریخ پنجشنبه ۹۹/۹/۶ به هر شکل ممکن تحویل کانون دهید.

فرمهای لازم برای متقاضیان کارشناسی سال ۹۸٫pdf )1)

فرمهای لازم برای متقاضیان کارشناسی سال ۹۸٫pdf (2)

فرمهای لازم برای متقاضیان کارشناسی سال ۹۸٫pdf(3)

تعهدنامه محضری