ارزیابی قطعات زمین با کاربری دامپروری صنعتی
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 3504

ارزیابی قطعات زمین با کاربری دامپروری صنعتی باید توسط کارشناسان راه و ساختمان انجام شود

ارزیابی زمین با کاربری دامپروری صنعتی