جلسه مشترک هیئت رئیسه و روًسای تخصصی گروهها با بازرس کل استان دکتر آبیار
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 2735

جلسه مشترک هیئت رئیسه و روًسای تخصصی گروهها با بازرس کل استان دکتر آبیار

و بحث در مورد مشکلات کارشناسان