پیشنهادات هیئت مدیره کانون به جناب آقای موحد ریاست محترم کل دادگستری استان کرمان
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 2358

نامه جناب آقای موحد ریاست محترم کل دادگستری استان کرمان به روسای محترم حوزه های قضایی سراسر استان کرمان در خصوص لزوم رعایت برخی موارد در ارجاعات به کارشناسان محترم