آگهی مجمع عمومی فوق العاده کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 1904

اولین جاسه مجمع عمومی فوق العاده کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ در محل کانون کارشناسان واقع در خیابان فلسطین برگزار می گردد.

ار همکاران دعوت به عمل می آید تا در جلسه فوق حضور به هم رسانند.