اخبار سایت

جلسه ریاست محترم کانون و اعضای محترم کمیسون آموزش
  تاریخ :

جلسه ریاست محترم کانون و اعضای محترم کمیسون آموزش

کلاس آموزشی ارزیابی ماشین های کشاورزی
  تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

کلاس آموزشی ارزیابی ماشین های کشاورزی یکشنبه 98/5/27 مدرس: مهندس پور حسین علی   

نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی
  تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی مصوب 1397/9/22 شورای عالی نظامنامه

جلسه مشترک آقای آیت الله رئیسی، ریئس قوه قضاییه و روسای کانونها در ۳۱ استان و همچنین نمایندگان کارشناسان مرکز
  تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

جلسه مشترک آقای آیت الله رئیسی، ریئس قوه قضاییه و سخنگوی قوه ، رییس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و با حضور اعضای شورای عالی و روسای کانونها در ۳۱ استان و همچنین نمایندگان کارشناسان مرکز تشکیل گردید. شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵ بعداز ظهر   [video width="854" ...

کلاس آموزشی بررسی مدارک خرید ماشین آلات و تجهیزات خارجی
  تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

کلاس آموزشی بررسی مدارک خرید ماشین آلات و تجهیزات خارجی (گروه صنعت و فن) پنجشنبه 98/5/24      ساعت 10:00

جلسه مشترک اعضای شورای عالی و با حضور روسای کانون های کارشناسان رسمی دادگستری ۳۱ استان
  تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

جلسه مشترک اعضای شورای عالی و با حضور روسای کانون های کارشناسان رسمی دادگستری 31 استان در سالن احتماعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 10 صبح  

جلسه مشترک هیئت رئیسه و روًسای تخصصی گروهها با بازرس کل استان دکتر آبیار
  تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

جلسه مشترک هیئت رئیسه و روًسای تخصصی گروهها با بازرس کل استان دکتر آبیار و بحث در مورد مشکلات کارشناسان

کلاس آموزشی توجیهی متقاضیان جدید کارشناسی
  تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

کلاس آموزشی توجیهی متقاضیان جدید کارشناسی یکشنبه 98/5/13   ساعت 17:30

پیشرفت عملیات اسکلت فلزی ساختمان جدید کانون
  تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

پیشرفت عملیات اسکلت فلزی ساختمان جدید کانون

نظام نامه جدید انتخابات هیاًت مدیره، بازرسان و دادستان کانونها
  تاریخ :

نظام نامه جدید انتخابات هیاًت مدیره، بازرسان و دادستان کانونها در فایل زیر: نظامنامه جدید انتخابات ارکان کانونها